תפריט

בדף זה יתעדכנו באופן שוטף רשימות התגבורים והימים המרוכזים, הנושאים, קהל היעד, והעלויות. לרישום לפעילות יש לפנות אלי ישירות.

רשימת תגבורים

קבוצה של 5 תלמידים המתארגנת עצמאית, יכולה לפנות אלי ישירות לתיאום מועדים המתאימים לכולם.