תפריט

בדף זה יתעדכנו באופן שוטף רשימות התגבורים והימים המרוכזים, הנושאים, קהל היעד, והעלויות. לרישום לפעילות יש לפנות אלי ישירות.

תגבורים בחופש הגדול:

במהלך החופש הגדול יתקיימו פעילויות העשרה במתמטיקה המיועדים לעולים לכתות ט'-י"א.

הלימודים יתקיימו במתכונת של שבוע מרוכז בו יתקיימו שיעורים בני 4 שעות בבוקר (9-13) בימים ראשון, שלישי, וחמישי, ואילו ימי שני ורביעי יוקדשו לתרגול בבית עם עזרה ומעקב שלי דרך וואטסאפ. בכל קבוצה יהיו 5 תלמידים מאותה רמת לימוד כדי לוודא שאין פערים גדולים בין התלמידים.

רשימת תגבורים

קבוצה של 5 תלמידים המתארגנת עצמאית, יכולה לפנות אלי ישירות לתיאום מועדים המתאימים לכולם.