מדיניות ביטול והחזר כספי

נהלי הרשמה:

פעילות החוגים תחל בתחילת אוקטובר ותסתיים בסוף חודש יוני. עבור שכבות י"א וי"ב, הפעילות תסתיים בתום מועד ב' של הבגרות במתמטיקה.

פתיחת החוג מותנית במספר מינימאלי של 10 משתתפים רשומים.

משתתף בחוג ייחשב כרשום רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה והתשלום.

אפשרויות התשלום: שיקים דחויים לכל חודש תשלום, או באמצעות ביצוע תשלומים עתידיים באפליקציית Pay

המשתתף יישא בתשלום חודשי מלא עבור הפעילות בה רשום, גם אם לא נכח בחוג באופן מלא.

במידה ותלמיד יפריע להתנהלות התקינה של השיעורים או ישחית ציוד בכתה, תופסק פעילותו של המשתתף.

במידה ותלמיד יגרום נזק מכוון לציוד הכתה, יישאו ההורים באחריות לתיקון הנזק.

בימי חג ומועד וימים מיוחדים, לא תתקיים פעילות ועבור ימים אלו לא תוחזר תמורה או שיעור חלופי.

ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים.

פעילויות שלא יתקיימו עקב ביטול שלי או סיבות אחרות, יושלמו בתאום עם התלמידים

בחגים הבאים לא תתקיים פעילות: ראש השנה, יום כיפור, סוכות (7 ימי החג), פורים, פסח (לפי חופשת בית הספר), יום השואה, יום הזכרון, יום העצמאות, שבועות

הנחות:

10% הנחה תנתן למשפחה שתרשום שני משתתפים לחוג שנתי.

15% הנחה תנתן למשפחה שתרשום שלושה משתתפים לחוג שנתי.

במידה ותבוטל ההרשמה של אחד המשתתפים, יבוצע חיוב יחסי למשתתפים שנותרו עד לסוף התקופה.

נהלי ביטול:

על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש להודיע במייל או וואטסאפ על הביטול. אי הודעה על ביטול ההשתתפות בכתב, ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול השתתפות והחזר כספי. ביטול פעילות טלפוני לא מהווה הודעה.

משתתף שיבטל השתתפות בחוג, יחויב לתשלום עבור החודש בו התקבלה ההודעה.

לא יהיה ביטול רטרואקטיבי לחוג משום סיבה שהיא ו/או החזר כספים בגינו.

החל מסוף אפריל לא יאושר ביטול חוג ולא יבוצעו החזרי תשלום (למעט מקרה של מעבר ל- 4 יחידות), והמשתתף יחויב בעלות החוג עד לסוף שנת הפעילות.

מתווה קורונה:

במידה ויוטל סגר ובשל כך לא יתקיימו שיעורים, לא יבוצע חיוב עבור אותו חודש / העלות תקוזז מהחיוב של החודש העוקב.

במידה ותלמיד נמצא בבידוד ובשל כך לא יכול להשתתף, יקוזז הסכום של השיעורים שהפסיד בחודש העוקב בכפוף להמצאת אישור על הבידוד.

תגובות

  1. דורית רופא 15/06/2018 at 6:43 pm

    הי דויד
    אנחנו מעונינים להמשיך את החוג לעודד בשנה הבאה.
    תודה רבה דורית רופא( אמא של עודד)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שם *
אימייל *
אתר