ניתן להזמין הרצאות בנושא מישחוק, שימוש במישחוק להגברת מוטיבציה, וכיצד לשלב מישחוק בחיי היום-יום של הארגון.

פרטים נוספים