תגבורים

מידי פעם, יתקיימו מפגשים מרוכזים כתגבור בנושא מסוים. מפגשים אלו יתקיימו לפני מבחנים, בחופשות, ולפי הצורך.

בהתאם לזמינות, ניתן יהיה להירשם למפגשים אלה, ללא קשר לחוג השנתי.

במידה ומתארגנת קבוצה המעוניינת בתגבור בנושא מסויים, ניתן לפנות לתיאום מולי.

לרשימת התגבורים