שיעורים פרטיים ופרטניים

מסגרת זו מאפשרת לימוד 1:1 או בקבוצות קטנות של עד 5 משתתפים. נושא הלימוד נקבע ע"י התלמידים.

פרטים נוספים